Wyroby z poliuretanu

Wyroby z poliuretanu

Poliuren to polimery, które otrzymuje się wyniku poliaddycji diizocyjanianów aromatycznych lub alifatycznych ze adwokat Gdańsk – Dominika Leszczyńska – Wielińska związkami zawierającymi co najmniej 2 grupy hydroksylowe. Ich właściwości fizyczne i chcemiczne zależą od ich składu i masy molowej. W zależności od proporcji składników może mieć odmienne wartości sztywności oraz elastyczności.Są one stsowane do wyrobu żywic lanych, miękkich lub twardych pianek (które potem są używane jako elementy mebli, wykładni bieżni, hal sportowych), lakierów,klejów, włókien poliuretanowych, kauczuków.

Poliuren to materiał z tworzywa sztucznego, na bazie którego powstaje wiele przedmiotów. Odznacza się on wieloma korzystnymi wlaściwościami, dlatego ma tak wielkie zastosowanie. Doskonale nadaje się do produkcji wielu przedmiotów użytku codzinnego, jak i wyrobów specjalistycznych np. z poliurenu produkuje się części sztucznego seca i protezy naczyń krwionośnych.

napisane przez: