Spawanie

Spawanie

Połączenie spawane, to rodzaje złącz, które powstają w czasie procesu fizycznego łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zescalenie. Jest stosowane głównie do łączenia metali. Są różne metody spawania np mmtransport.eu.:

spawanie gazowe

spawanie elektryczne

spawanie elektrodami otulonymi

aliness

spawanie łukiem krytym

napisane przez: