Przemysl metalurgiczny

Przemysl metalurgiczny

Przemysł to dział produkcji, który zajmuje się wydobywaniem zasobów przyrody i dostosowywaniem ich do potrzeb ludzkości. Odbywa to się na bardzo szeroką skalę, na zasadzie podziału prac oraz poprzez różnorodne maszyny. Ma on kilka funkcji np.:

produkcyjny – pozyskiwanie i przetwarzanie

społeczny – miejsca pracy, rozwójtechniki produkcji, poprawa warunków życiowych

przestrzenny – rozwój miast, proces urbanizacji, przekształcenie środowiska

ekonomiczny – produkcja różnorodnych http://inkmed.pl/ginekolog/ dóbr, energii, wydobywanie surowców

Jest wiele gałęzi przemysłu – jedną z nich jest przemysł metalurgiczny. Jest on jedną z wazniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego, który zajmuje się przygotowaniem wydobytych rud, aby uzyskać czysty metal, rafinację metali oraz hartowanie. Wyróżniamy takie gałęzie przemysłu metalurgicznego:

Kopalnictwo i huty żelaza – kopanie rud żelaza, huty żelaza, stalownie, walcownie, odlewnie, żelaza i stali, fabryki blach.

Przemysł metali niezależnych – kopalnie rud metali niezaleznych, huty metali niezależnych, odlewanie stopów niezaleznych.

Produkty wytworzone w przemyśle metalurgicznym stanową surowce, które potem wykorzystywane są w przemyśle maszynowym i metalowym oraz trochę w przemyśle elektrotechnicznym.

W Polce przemysł metalurgiczny rozpoczą się w połowie XIX wieku. Zlokalizowany jest w głównie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz trochę w innych ośrodkach – Kraków, Częstochowa, Stalowa Wola.

Na świecie do najważniejszych producentów przemysłu metalurgicznego należą:

stal – Japonia, USA, Chiny, Rosja, Ukraina, Korea Południowa oraz kraje Europy Zachodniej,

aluminium – USA, Rosja, Kanada, Japonia, Brazylia i Australia,

cynk – Rosja, Japonia, Kanada, Chiny, USA i Niemcy,

miedź – USA, Chile, Japonia, Rosja, Chiny i Niemcy,

ołów – USA, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia, Chiny i Francja.

napisane przez: