Dzialalnosc w metalu

Dzialalnosc w metalu

Zajmujemy porównanie składek oc się następującymi działalnościami w metalu:

napisane przez: